Zarezerwuj 884 310 035

Bike pointy

Wycieczki rowerowe

Nasza oferta

Regulamin wypożyczalni rowerów BIKE POINT
Właścicielem wypożyczanych rowerów jest firma Eco Inspiration.
1. Wypożyczający rower powinien spełnić następujące warunki:
• przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane i przeskanuje w celu umożliwienia oddania roweru w innym punkcie;
• zapoznać się z regulaminem.
2. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny.
3. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
5. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty w wysokości podanej poniżej.
6. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem.
7. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
8. W razie gdy Wypożyczający uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia roweru bez uzasadnienia.
9. Wypożyczenie roweru przez Wypożyczającego jest tożsame z akceptacją regulaminu.

•Koszt roweru w przypadku kradzieży lub zgubienia - 800zł.